Unha tardiña en Mitilene de Andrés Pociña, unha reconstrucción do mundo sáfico

partilhar
Autor Amado Rodríguez, Mª Teresa
Palavras-chave Safo, Pociña, teatro, tradición clásica, estudos de recepción., Sappho, theatre, classical tradition, reception studies
Tipo capítulo de livro
Livro O livro do tempo: escritas e reescritas: teatro greco-latino e sua recepção II
Editor Imprensa da Universidade de Coimbra
Annablume
Ano Publ. 2016
ISBN 978-989-26-1297-3
DOI https://doi.org/10.14195/978-989-26-1298-0_11
Idioma Espanhol
Tipo Acesso

Restrito

Citação
AMADO RODRÍGUEZ, Teresa Mª. Unha tardiña en Mitilene de Andrés Pociña, unha reconstrucción do mundo sáficoUnha tardiña en Mitilene de Andrés Pociña, unha reconstrucción do mundo sáfico. presented at the 2016. Coimbra, 2016.
Nº Leituras:
952