“<Μέλι> πρωτεύει τὸ Ἀττικὸν καὶ τούτου τὸ Ὕμήττιον καλούμενον” honey production in Attica, an antique excellence

partilhar
Autor Bossolino, Isabella
Palavras-chave Archaeology of production, honey, Attica, Athens, Mount Hymettus
Tipo capítulo de livro
Livro Patrimónios alimentares de aquém e além-mar
Editor Imprensa da Universidade de Coimbra
Annablume
Ano Publ. 2016
ISBN 978-989-26-1190-7
DOI https://doi.org/10.14195/978-989-26-1191-4_24
Idioma Inglês
Tipo Acesso

Restrito

Citação
BOSSOLINO, Isabella. “<Μέλι> πρωτεύει τὸ Ἀττικὸν καὶ τούτου τὸ Ὕμήττιον καλούμενον” honey production in Attica, an antique excellence“<Μέλι> πρωτεύει τὸ Ἀττικὸν καὶ τούτου τὸ Ὕμήττιον καλούμενον” honey production in Attica, an antique excellence. presented at the 2016. Coimbra, 2016.
Nº Leituras:
703