θεραπεία τῆς ψυχῆς: el empleo de la literatura griega en contextos de marginación social

partilhar
Autor Quiroga Puertas, Alberto J.
Palavras-chave teatro griego, épica griega, reinserción social, psicología, Greek theater, Greek epic, rehabilitation, psychology
Tipo capítulo de livro
Livro Ianus: innovación docente y reelaboraciones del legado clásico
Editor Imprensa da Universidade de Coimbra
Ano Publ. 2018
ISBN 978-989-26-1594-3 (PDF)
DOI https://doi.org/10.14195/978-989-26-1594-3_7
Idioma Espanhol
Tipo Acesso

Restrito

Citação
QUIROGA PUERTAS, Alberto J. θεραπεία τῆς ψυχῆς: el empleo de la literatura griega en contextos de marginación socialθεραπεία τῆς ψυχῆς: el empleo de la literatura griega en contextos de marginación social. presented at the 2018. Coimbra, 2018.
Nº Leituras:
126