La epigrafía: mensaje en directo de la antigüedad

partilhar
Autor Rodà, Isabel
Palavras-chave Epigrafía latina, sociedad romana, vías romanas, Barcino, Latin epigraphy, roman society, roman roads
Revista Conimbriga: Revista de Arqueologia
Editor Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra/Imprensa da Universidade de Coimbra
Ano Publ. 2016
ISSN 0084-9189
DOI https://doi.org/10.14195/1647-8657_55_7
Idioma Espanhol
Tipo Acesso

Integral

Citação
Nº Leituras:
1300