Recensão a: Brandão, José Luís Lopes - Máscaras dos Césares: teatro e moralidade nas Vidas suetonianas

partilhar
Autor Pociña, Andrés
Periódico Humanitas
Editor Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos
Año publication 2011
ISSN 0871-1569
DOI http://dx.doi.org/10.14195/2183-1718_63_43
Idioma Português
Tipo acceso

Completo

Cita
Nº Leituras:
2057