Fat oxidation in ageing: effect of exercise training

partilhar
Autores di Palumbo, A. Scotto
Sacchetti, M.
Otros Autores Universidade de Coimbra. Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, ed. lit.
Palabras clave Desporto, Treino desportivo
Periódico Annals of Research in Sport and Physical Activity
Editor Imprensa da Universidade de Coimbra
Año publication 2011
ISSN 2182-1143
Idioma Português
Tipo acceso

Completo

Cita
Nº Leituras:
4026