“Tirano ao Tibre!” Estereótipos de tirania nas “Vidas dos Césares” de Suetónio

partilhar
Autor Brandão, José Luís Lopes
Palabras clave Biografia, Império romano, Césares, Suetónio, Tirania, Biography, Roman empire, Caesars, Suetonius, Tyranny
Periódico Humanitas
Editor Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos
Año publication 2008
ISSN 0871-1569
DOI http://dx.doi.org/10.14195/2183-1718_60_9
Idioma Português
Tipo acceso

Completo

Cita
Nº Leituras:
1225