Unha tardiña en Mitilene de Andrés Pociña, unha reconstrucción do mundo sáfico

partilhar
Author Amado Rodríguez, Mª Teresa
Keywords Safo, Pociña, teatro, tradición clásica, estudos de recepción., Sappho, theatre, classical tradition, reception studies
Type book chapter
Book O livro do tempo: escritas e reescritas: teatro greco-latino e sua recepção II
Publisher Imprensa da Universidade de Coimbra
Annablume
Year of Publ. 2016
ISBN 978-989-26-1297-3
DOI https://doi.org/10.14195/978-989-26-1298-0_11
Language Espanhol
Type of Access

Limited

Citation
AMADO RODRÍGUEZ, Teresa Mª. Unha tardiña en Mitilene de Andrés Pociña, unha reconstrucción do mundo sáficoUnha tardiña en Mitilene de Andrés Pociña, unha reconstrucción do mundo sáfico. presented at the 2016. Coimbra, 2016.
Nº Leituras:
1233