Una sorprendente pasión por el tema de Fedra e Hipólito: sus cuatro reescrituras por Manuel Lourenzo

partilhar
Author Pociña, Andrés
Type book chapter
Book De ayer a hoy: influencias clásicas en la literatura
Publisher Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra
Year of Publ. 2012
ISBN 978-989-721-038-9 (PDF)
DOI http://dx.doi.org/10.14195/978-989-721-038-9_46
Language Espanhol
Type of Access

Limited

Citation
Nº Leituras:
2089