Intevención educativa, intervención pedagógica y educación: la mirada pedagógica

partilhar
Author Touriñán López, José Manuel
Other Author(s) Universidade de Coimbra. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (ed. lit.)
Keywords educación, intervención educativa, intervención pedagógica, significado de educación, ámbito de educación, fines de educación, conocimiento de la educación, pedagogía, éducation, intervention éducative, intervention pédagogique, signifié d'éducation, domaine déducation, fins d'éducation, connaissance de l'éducation, pédagogie, education, educational intervention, pedagogical intervention, meaning of education, education field, aims of education, knowledge of education, pedagogy
Journal Revista Portuguesa de Pedagogia
Publisher Imprensa da Universidade de Coimbra
Year of Publ. 2011
ISSN 1647-8614
Language Espanhol
Type of Access

Full

Citation
Nº Leituras:
2628